Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Hizmetleri

Özel güvenlik hizmetleri kişi veya firmaların mülkiyet hakkı, işletme yönetim hakları, yaşam hakkı gibi hakların korunmasını sağlayan hizmetleri ifade etmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin en geniş kapsamı mal ve can güvenliğini kapsamak olarak açıklanabilir. 

Özel güvenlik ise görev süreleri boyunca güvence altına aldıkları kişi veya kuruluşları koruyan, belirli eğitimleri almış ve bu görevi gerçekleştirmeye hak kazanmış kişilere verilen genel isimdir. 

Özel güvenlik hizmeti almak, insan kaynakları açısından temini ve yönetilmesi zor olan, ayrıca İç İşleri Bakanlığı tarafından sertifika sahibi olunması zorunluluğu bulunan personelleri bulma ve çalıştırma konforunu sağlamaktadır. 

Ciddi zaman ve emek isteyen shift, nöbet çizelgesi, tutanak hazırlama, acil durumlarda ne yapılması gerektiği, nasıl rapor hazırlanacağı, risk yönetimi ve risk analizinin nasıl yapılacağı konuları ile asıl işveren ilgilenmek zorunda kalmaz. Bu konular biliniyor olunsa dahi uygulamada profesyonellik gerektiği için Özel güvenlik hizmeti ile yapılması hata olasılığını sıfıra inmektedir. 

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

X